NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP TẠI:

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ – NGOẠI THƯƠNG

    • Địa chỉ: 42-44-46 Phan Châu Trinh, P. Hải Châu I, Q, Hải Châu Tp. Đà Nẵng
    • Hotline: 0236.653.9999 – 0818 42 44 46
    • Email: [email protected]
    • Website: www.ftcollege.deenoo.com